In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Njoftime

Njoftim për shpalljen e kandidatëve fitues

Në zbatim të procedurës së punësimit të personelit akademik me kohë të plotë, në përfundim të
procedurës të konkurrimit, në pozicionin e lirë të vendit të punës “Personel akademik në
Departamentin e Energjitikës”, pranë Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike UPT, u shpall fitues
kandidati i mëposhtëm:

Z. Adrist Stermasi