In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Njoftime

Kontrolli i projekt-diplomave dhe mbrojtja për sezonin Shkurt 2024 për Departamentin e Energjitikës

Kontrolli i projekt diplomave do te kryhet ne datat:

Kontrolli i pare: date 8 Shkurt 2024, ora 10.00
Kontroll i dyte: date 12 Shkurt 2024, ora 10.00

Gjate kontrollit te diplomave studentet duhet te paraqesin materialin e plote te projekt-diplomes, te punuar sipas udhezimeve te percaktuara ne procedurat e pergatitjes se diplomave (te cilat i gjeni ne web-in e FIM), si dhe te plotesuara: kapakun, fleten e pare dhe formularin e miratimit (templatet e te cilave i gjeni ne web-in e FIM) dhe te firmosur nga pedagogu udheheqes.

Dorezimi i diplomave te lidhura dhe firmosur edhe nga pedagogu udheheqes:

Per Bachelorin: date 15 Shkurt 2024, ora 10.00
Per Masterin: date 22 Shkurt 2024, ora 10.00.