In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Konferenca

Konferenca Ndërkombëtare e 9-të e Tekstilit dhe e 3-të në Inxhinieri dhe Sipërmarrje

"Konferenca e 9-të ndërkombëtare e Tekstilit dhe e 3-të në Inxhinieri dhe Sipërmarrje 2021” mbajtuar në datat 18 dhe 19 Nëntor 2021 në Tiranë, si një event hibrid duke kombinuar prezantime virtuale dhe "live" u përmbyll si një event i suksesshëm...për më tepër

Universitete pjesëmarrëse në konferencë

Më poshtë do të mund të gjeni foto të ndryshme nga konferenca