In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Njoftime

Përcillet Urdhri i MAS "Për procesin zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në Instiucionet Publike të Arsimit të Lartë"

Përcaktohet data e procesit zgjedhor për organet drejtuese në Universitete nga Ministria e Arsimit dhe Sportit

Data e zhvillimit të zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitete do të jetë data 21 Qershor 2024.

Fillimi i procesit zgjedhor do të jetë më 21 Maj 2024.
Bashkëngjitur gjeni Urdhrin e MAS këtu